… Преизпълнени с преживявания и силни емоции от участието си в „Панаир на книгата“. Заветника ни среща с толкова много хора и истории, че може само да бъдем благодарни за шанса да посредничим със своята идея между времето и поколенията. Толкова много съдби и срещи…..