... Преизпълнени с преживявания и силни емоции от участието си в "Панаир на книгата". Заветника ни среща с толкова много хора и истории, че може само да бъдем благодарни за…

Continue Reading
Read more about the article Пост първи
Да оставим следа....

Пост първи

Известен факт е, че читателя обръща внимание на съдържанието, което чете, а не на оформлението му. Свойството на Lorem Ipsum е, че до голяма степен има нормално разпределение на буквите…

Continue ReadingПост първи